Werkwijze

Ontmoeting

Voor een korte of langere periode gaan we een relatie met elkaar aan, waarin veiligheid en vertrouwen een belangrijke plaats hebben. Ik vind het belangrijk om eerst een gratis kennismakingsgesprek te houden voordat we daadwerkelijk met elkaar in zee gaan. Jij om een goed gevoel over het vervolg te hebben, ik om te besluiten of ik iets voor je kan betekenen. Ik kan je tevens de therapieruimte laten zien en evt. vragen die je hebt beantwoorden.

In mijn praktijk biedt ik aandacht voor: een omgeving waarin je veilig kunt voelen, jezelf kunt zijn in jouw eigen wezen, eigenaar zijn van jouw proces en behandeling met respect en integriteit.

Als therapeut wil ik je graag het gevoel geven dat ik ‘naast’ je sta en jou zo goed mogelijk begeleiden naar de oplossing voor jouw probleem.

 

Bij de bevestiging van de afspraak voor het kennismakingsgesprek stuur ik je het volgende toe via mail:

- een intakeformulier en bijbehorende handleiding,

- de privacyverklaring van mijn praktijk.

Het intakeformulier en de privacyverklaring vul je thuis in als voorbereiding voor het kennismakingsgesprek. Als we besluiten om met elkaar verder te gaan, zal ik de gegevens van beide formulieren verwerken in het cliëntendossier, zodat dit vóór het intakegesprek verwerkt is. 

 

Intakegesprek

Het intakegesprek heeft als doel het opstellen van een behandelplan, met als belangrijkste onderdeel het bepalen van de hulpvraag. Afhankelijk van de hulpvraag zal dit behandelplan meteen duidelijk zijn of in de loop van de eerste sessies steeds duidelijker worden. Belangrijk is ook of we meteen aan de hulpvraag kunnen werken of dat er eerst nog wat voorwerk gedaan moet worden. Aan het eind van het intakegesprek plannen we een afspraak voor de eerstvolgende sessie(s).

 

Sessies

Aan de hand van het behandelplan starten we de eerste sessie. Bij aanvang van de sessie nemen we door wat er in de tussentijd gebeurd is en passen de sessie daarop aan indien gewenst. We stellen het doel van de sessie vast en werken dit uit. Aan de hand van de resultaten wordt het behandelplan eventueel aangepast

Na een paar sessies staan we even stil voor een (tussentijdse) evaluatie. Na het bereiken van het gestelde doel zoals verwoord in de hulpvraag, sluiten we in gezamenlijk overleg de therapie af. Eventueel kan een afspraak gemaakt worden voor een nieuwe hulpvraag.