Algemeen

Regressie- en Reïncarnatietherapie zijn beiden inzicht-gevende therapieën en bieden ruimte voor verwerking. Bij het doorbreken van oude patronen en banden ontstaat er ruimte, die gevuld kan worden met het opbouwen van gezonde relaties met jezelf en met de ander(en).

Het is in wezen onze natuur om alles wat de levensenergie tegenhoudt omhoog te brengen zodat het verwerkt kan worden en er weer evenwicht komt. Gevoelens, gedachten en gedragingen waar we last van hebben zijn er daarom niet zomaar. Het is een uitnodiging van ons onderbewuste om er iets mee te doen. Om weer in balans te komen zodat ons zelfregulerend vermogen de rest kan doen.

 

Bij regressietherapie gaat het ook om hernieuwde kennismaking met een belangrijk kindsdeel. Hierbij kunnen mooie (emotionele) momenten ontstaan die kunnen bijdragen tot heelheid en liefde voor jezelf, maar ook tot begrip voor de ander door de oude situatie in een ander perspectief te kunnen zien.

Bij reïncarnatietherapie ben je op een diep niveau met jezelf bezig: op zielenniveau. Het contact met dit niveau kan leiden tot diepe ontroering als meer van je innerlijke wereld wordt onthuld. Vaak heb ik versteld gestaan van de grote kracht van de ziel om zich op dit niveau kenbaar te willen maken: soms verandert een sessie spontaan in een reis naar een vorig leven. Een mooie indicatie van deze innerlijke kracht, het licht dat jou draagt.

Regressie-therapie

Regressie houdt in een terugkeer naar een eerdere fase van levensontwikkeling in het huidige leven.

Bij regressietherapie gaan we er vanuit dat veel klachten en problemen voortkomen uit eerdere, onverwerkte ervaringen. Deze ervaringen kunnen in verschillende levensfases in het huidige leven tot stand gekomen zijn.

 

Klachten en problemen kunnen keer op keer de kop opsteken en ze kunnen zich in verschillende vormen manifesteren. Het is heel goed mogelijk dat je geen verband tussen de verschillende klachten kunt vinden. Tijdens de therapie gaan we op zoek naar de oorsprong van het probleem en naar verschillende fases en momenten waarop het probleem zich herhaald heeft. Door ons op het probleem, de bijbehorende emoties, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen te concentreren, kunnen we deze terugvinden, in je huidige bewustzijn oproepen en er mee werken.

 

Hierdoor kun je gevoelens en gedachten ervaren, die je misschien nog niet eerder toe hebt kunnen laten. Of verbaasd zijn dat juist die ervaring omhoog komt terwijl je gedachten daar niet opgekomen zouden zijn. Het toelaten van deze oude ervaringen  maakt het makkelijker om het verleden te verwerken en achter je te laten. Regressie kan je helpen om de puzzelstukken uit het verleden een plaats te geven. 

Innerlijk Kind-werk

Een kind is erg kwetsbaar. Het heeft (nog) niet de ontwikkeling van een volwassene en bezit onvoldoende capaciteiten om met een bepaalde situatie om te gaan. Op het moment dat een kind geconfronteerd wordt met zo’n situatie zal het een manier vinden om hiermee om te kunnen gaan. Vaak leidt dit tot een soort overlevingsstrategie die beperkend kan zijn in de toekomst. Op het moment zelf is het kind niet in staat geweest om bij zichzelf te blijven. Het contact met de innerlijke wereld is daarbij (gedeeltelijk) verloren gegaan. Het kind zoals dat was vóór het pijnlijke moment, groeit niet met de volwassene mee op en blijft achter.

Dit achtergebleven kindsdeel wordt echter wel op bepaalde momenten (we noemen dit triggers) geactiveerd. En vaak worden allerlei gevoelens, gedachten en gedragspatronen herhaald die op dat oude moment ontwikkeld zijn.

Om als volwassene door het leven te kunnen gaan, als heel persoon, zal er weer contact met dat innerlijke kind moeten worden gemaakt. Door het proces van herbeleving bewust mee te maken, ga je ervaren wat er gebeurd is en waardoor. Je krijgt inzicht in de ervaringen uit het verleden, en de verbanden met je huidige problemen. Na afloop van de behandelingen kun je je herboren gaan voelen. De inzichten die je opdoet zullen de kwaliteit van je leven verbeteren.

Het proces van werken met dit kindsdeel wordt in regressietherapie Innerlijk Kind-werk genoemd. 

Reïncarnatie-therapie

Het kan ook dat men in regressie terug gaat naar een vorig leven (dit wordt reïncarnatie-therapie genoemd).  Een vorig leven kan ook symbool staan voor dingen die je in dit leven meemaakt.

Door daar vanuit trance op te reageren zal je merken dat er soms zaken boven komen waar je zelf al lang niet meer aan had gedacht. Vaak gaat het om het eerste wat in je opkomt, of het rationeel kloppend is doet er niet zo zeer toe, het gaat juist om de innerlijke beleving. Metaforen, beelden en fantasie geven allemaal informatie over wat er werkelijk van binnen speelt, zodat ze bewust worden en ze vervolgens benut kunnen worden. Het gaat om verwerken en je bewust te worden, waardoor je energie vrij kan stromen en je talenten de ruimte krijgen.

Lees ook de pagina "FAQ's" over veel gestelde vragen over regressie- en reïncarnatietherapie.