Hypnose - trance

De hypnose zoals gebruikt in hypnotherapie staat in scherp contrast met de hypnose zoals toegepast in hypnose-shows. Een persoon die volledige hypnose ondergaat, wordt als onderwerp gebruikt ter vermaak van het publiek. De persoon zelf is minder belangrijk: het draait allemaal om het effect. De persoon heeft zelf geen controle over het proces en herinnert zich vaak niet wat hij/zij gedaan heeft.

 

In hypnotherapie gebruikt men een vorm van hypnose die (hypnotische) trance wordt genoemd. Het is een toestand waarin men bewust blijft en alert. Het is een toestand van diepe ontspanning en concentratie, zonder verlies van controle.

Trance is een alledaags verschijnsel, bij voorbeeld het helemaal opgaan in een boek of een spannende film, waardoor je de omgeving vergeet. Over het algemeen geeft dit een prettig gevoel. Trance kan opgewekt worden en dan spreken we over hypnotische trance. Op elk moment kan de trance worden onderbroken en kan men terugkeren naar het normale (dag-)bewustzijn. 

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een verbale therapie waarbij trance gericht benut wordt om uw doel te bereiken. Binnen hypnotherapie wordt veel belang gehecht aan onbewuste processen. Dit geeft ruimte voor andere processen en oplossingen dan welke normaal aangesproken worden, met andere woorden onder begeleiding leert u een andere manier naar oplossingen te zoeken. Dit zoeken gaat via hulpbronnen die u zelf in u heeft. Onder hulpbronnen wordt verstaan: vaardigheden, ervaringen, gemoedstoestanden, gedragspatronen en inzichten die iemand al beschikbaar heeft. Een belangrijk uitgangspunt bij hypnotherapie is dat iedereen over hulpbronnen beschikt en daar (weer) kan leren gebruik van te maken. 

Hypnotherapie-sessie

In trance is de cliënt tegelijkertijd volledig ontspannen en tegelijkertijd geconcentreerd en actief bezig. Ook is het tijdens de trance voor de cliënt gemakkelijker om suggesties van de therapeut op te volgen. Dergelijke therapeutische suggesties zijn gericht op het verminderen van de klacht. Een voorbeeld van zo’n therapeutische suggestie is het in de rust van de hypnotische trance onderzoeken hoe een pijnlijke situatie anders beleefd zou kunnen worden. De hypnotherapeut is er om dit proces op een verantwoorde manier te begeleiden, steeds afgestemd op de mogelijkheden die de cliënt op dat moment in zich heeft. Draagvlak en draagkracht van de cliënt zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Lees ook de pagina "FAQ's" over veel gestelde vragen over hypnotherapie algemeen. 

Toepassingen

In hypnotherapie wordt hypnotische trance uitsluitend gebruikt als een therapeutisch hulpmiddel; verantwoord en ethisch. Hypnotische trance is op zichzelf geen therapie, maar een hulpmiddel. Hypnotische trance wordt niet alleen ingezet bij cliëntgerichte therapie, maar ook bij gedragstherapie of cognitieve therapie.

Zodoende is hypnotherapie in te zetten voor een veelheid van klachten, waaronder o.a. stress, fobie, verslaving, psychosomatische klachten, faalangst, depressie, chronische pijn en eetproblemen.

Hypnotherapie is een van de oudste vormen van psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van trance in combinatie met andere technieken zoals regressie, NLP, RET, imaginatie, zelfhypnose, regressie, reïncarnatie, etc.