Integrale psychosociale therapie

De manier hoe ik therapie bedrijf in mijn praktijk heeft als basis Integrale Psychosociale Therapie.

Vanuit deze basis werk ik met hypnotische trance. Als (hypnotische) trance wordt toegepast als een methode binnen een therapie, dan wordt dat hypnotherapie genoemd.

 

Psychosociaal functioneren gaat over het eigen functioneren in relatie met en tot anderen. De wijze waarop je het leven leeft en hoe je het beleeft. Psychosociale problemen kunnen ontstaan in de omgang met anderen, maar ook de manier waarop je naar jezelf kijkt. Bij voorbeeld een vertekend zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, zich een slachtoffer voelen. Dit heeft vervolgens weer zijn weerslag op de omgang met anderen. In feite staat alles wat je doet in relatie tot jezelf.

 

In de westerse geneeskunde wordt het probleem vaak bekeken als iets dat op zichzelf staat. Binnen psychosociale therapie wordt gekeken naar het geheel van geestelijke en lichamelijke klachten en de omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen, dus integraal

Vanuit een holistische visie: het gehele individu wordt betrokken, aangezien volgens het holistische principe alles met elkaar verbonden is. Iets kan niet bekeken of geanalyseerd worden door naar een gedeelte van dat geheel te kijken.

Kernwaarden psychosociale therapie

Uitgangspunt voor psychosociale therapie is de overtuiging dat ieder mens zijn eigen leven vorm kan geven binnen de context waarin hij of zij leeft. Hierbij wordt zo veel mogelijk uit gegaan van de zelf-helende vermogens van de cliënt.

Een psychosociaal therapeut stelt de cliënt centraal en niet de werkwijze. Kernwaarden hierbij zijn veiligheid, respect en integriteit.

Het creëren en onderhouden van een goede werkrelatie tussen therapeut en cliënt neemt een centrale plaats in.

In deze werkrelatie werkt de therapeut vanuit: onvoorwaardelijke acceptatie, de mens achter de cliënt blijven zien, zelfinzicht (het kunnen hanteren van eigen gedachten, gevoelens en emoties), evenwicht kunnen creëren tussen afstand en nabijheid, empathie.