Praktijkinfo

Tarieven

Kennismakingsgesprek: gratis (max. 0,5 uur)

Intakegesprek: Euro 95,00 ( 1,5 - 2 uur)

Consult: Euro 85,00 (1-1,5 uur).

Betaling

Betaling kan uitsluitend via PIN, aan het einde van de sessie te voldoen. Voor uw zorgverzekering ontvangt u direct een factuur of deze wordt per email aan u verzonden.

Annulering/wijziging afspraak

Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd per email. Gebruik hiervoor het contactformulier. Afspraken die te laat worden gewijzigd of afgezegd, kunnen volledig in rekening worden gebracht.

Vergoedingen zorgverzekeraar

Hypnotherapie wordt door meerdere zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. De kosten vallen niet onder het eigen risico. De vergoeding valt onder ‘Alternatieve geneeswijzen; hypnotherapie, beroepsverenigingen NBVH (en koepel RBCZ)’. Raadpleeg hiervoor altijd uw verzekeraar en/of kijk hieronder bij "Links" voor een actuele link naar de Zorgwijzer (jaar 2018).

 

Openingstijden

De praktijk is open van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren, van 09.00 tot 18.00 uur, alleen volgens afspraak. Afspraken buiten deze tijden/dagen zijn mogelijk na onderlinge afstemming.

Contact

De praktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-55059692. Eventueel kunt u de voicemail inspreken.

Een snel alternatief is het versturen van een mailbericht via het contactformulier, aangezien ik regelmatig mijn mailbox check. .

Kwaliteit

Als lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) val ik onder het Reglement Beroepscode en het Reglement Klachtrecht van de NBVH.

Ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) als Registertherapeut BCZ® en val als zodanig onder het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Voor geschillen ben ik aangesloten bij de erkende geschillencommissie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).

Vertrouwelijkheid

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in digitale vorm, De praktijk en de website voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die geldt vanaf 25 mei 2018.

Hiertoe beschikt de praktijk over twee privacy-verklaringen:

- privacyverklaring website: over hoe op deze website wordt omgegaan met de privacy van bezoekers (zie footer en/of contactformulier),

- privacyverklaring praktijk:  over hoe de praktijk omgaat met uw persoonsgegevens tijdens uw therapie( toegestuurd vóór aanvang van de therapie; zie ook menu 'Werkwijze').

Praktijkgegevens:

Sterrenkroos 167, 4823 MD, Breda

Telefoon: 06-55059692

Email: hypno-derks@ziggo.nl

KvK nummer: 67611338

Bankrekening: NL34RABO0315175044

NBVH-lidnummer: 12036

AGB-code praktijk: 90062533

AGB-code zorgverlener: 90103141

RBCZ/TCZ-licentiecode: 170640R

Autoriteit Persoonsgegevens: meldingsnummer m1646982Locatie